การหารือความร่วมมือด้านชิ้นส่วนภายในประเทศ ระหว่าง สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON) และบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

การหารือความร่วมมือด้านชิ้นส่วนภายในประเทศ ระหว่าง สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON) และบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัดวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด โดยคุณพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพนัสฯ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้อำนวยการหน่วยกลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรม บรรยายสรุป ความเป็นมาของบริษัท และความต้องการด้านชิ้นส่วน

 

ผู้บริหารสมาคม นำโดย คุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมไทยซับคอน คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ เหรัญญิกสมาคมฯ และผู้บริหารคลัสเตอร์สมาคมได้แก่ คุณธงชัย อุพันวัน ประธานคลัสเตอร์ป้องกันประเทศ คุณสมควร จันทร์แดง ประธานคลัสเตอร์การบินฯ คุณสมภพ เกลียวสัมพันธ์ ประธานคลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คุณวีระชัย ตรีพรเจริญ ประธานคลัสเตอร์ระบบราง คุณปัญญา ขรรค์บริวาร รองประธานคลัสเตอร์ระบบราง ร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือด้านชิ้นส่วนภายในประเทศถึงโปรเจ็คว่ามีการดำเนินการใดบ้างซึ่งในส่วนของบริษัท พนัสฯ เป็นผู้ผลิต และส่งออกรายใหญ่ของไทย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมขนส่งโลจิสติกส์ เป็นผู้ผลิตรถ Trailer รายใหญ่ที่สุดของไทย และส่งออกกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

/ด้าน Aviation สามารถผลิตรถดันเครื่องบินไฟฟ้าคันใหญ่ที่สุดซึ่งมีส่งออกไปที่ลาสเวกัส

/ด้าน Defenseผลิตรถหุ้มเกาะและยุทโธปกรณ์ทางทหาร

/ด้าน Innovation ทำสถานีชาร์ตไฟฟ้า และรถ E-Scooter เป็นต้น

 

โดยทีมผู้บริหารงานบริษัท พนัสฯ มีความคิดเห็นที่อยากจะลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งหากมีความร่วมมือกับผู้ผลิตไทย ได้ร่วมมือกับสมาชิกไทยซับคอน เป็นไทยทีม สร้างอุตสาหกรรมให้ Supply Chain ในประเทศไทยเข็มแข็ง ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศไปด้วยกัน

ในส่วนของสมาคมฯ ได้มีการบรรยายสรุปกิจกรรมและภาพรวมคลัสเตอร์ต่างๆ ของสมาคม ฯ ความพร้อมและรูปแบบความร่วมมือในมิติต่างๆ ประกอบไปด้วย

- Aviation and Logistics Cluster

- Defense Industry Cluster

- Robotics & Automation Cluster

- TSC Rail Systems Cluster

- รูปแบบความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

 
 

สมาคมไทยซับคอนซึ่งมีสมาชิกที่มีศักยภาพ ยินดีที่จะสนับสนุนในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วน เพราะเรามีสมาชิกเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ โดยอยากให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพร่วมกัน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ

 
 

ในครั้งนี้ผู้บริหารพนัสฯได้พาคณะไทยซับคอนเยี่ยมชมสายการผลิตและโรงงานที่มีพื้นที่ขนาดกว่า 100 ไร่

ซึ่งมีไลน์การผลิตที่หลากหลาย และนำส่งออกสู่ต่างประเทศ เป็นความน่ายินดีที่มีผู้ผลิตไทยมีความสามารถส่งออกด้านอุตสาหกรรมหนักสู่นานาประเทศ

 

 
 

ซึ่งทางพนัสฯจะมีการแจ้งข้อมูลการหาผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทยสำหรับที่ใช้ในโปรเจ็คการผลิตต่างๆ โดยผู้บริหารเเจ้งว่าจะกระจายข้อมูลมาให้ทางสมาคมไทยซับคอนได้ทราบ 

ทั้งนี้ทางสมาคมฯจะประชาสัมพันธ์การ Sourcing ให้ทางสมาชิกได้รับทราบต่อไป โดยหวังว่าสมาคมฯจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมผลักดันให้สมาชิกผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย เติบโตไปด้วยกัน

 


ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

Visitors: 203,803