Thai Subcon หารือ หนุนสมาชิกเข้าร่วม โครงการการขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

 
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม
 
ผู้บริหารไทยซับคอน เข้าพบ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Core) เพื่อขอคำแนะนำและแนวทางให้สมาชิกไทยซับคอน ได้เข้าร่วม "โครงการการขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ"
 
 
ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญจาก Core ช่วยตรวจสอบวิเคราะห์กระบวนการผลิตและให้คำปรึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโดยการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของการลงทุน รวมทั้งจัดทำข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนอด้านการเงินสำหรับ SMEs เพื่อใช้ในการขอสินเชื่อจากกองทุน SMEs ตามแนวประชารัฐ และจากธนาคารพาณิชย์ ​โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินสินเชื้อจากกองทุนดังกล่าว กว่า 2,500 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำประมาณร้อยละ 2 ต่อปี ถ้า SMEs ตัดสินใจลงทุนแล้ว ยังสามารถนำมูลค่าการลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 3 ปี ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ BOI หรือนำเงินลงทุนในส่วนของเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 5 รอบบัญชี ตามมาตรการส่งเสริมของกระทรวงการคลัง
 
 
อีกทั้งในส่วนของผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ (AMB) และผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณาการระบบอัตโนมัติภายในประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับยกเว้นอากรนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ สำหรับนำมาผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตามประกาศของกรมศุลกากรอีกด้วย ซึ่งในส่วนของสมาชิกคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรมของสมาคมฯ ในส่วนของ SI ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถเข้าไปสมัครเป็นผู้ตรวจในโครงการกับ Core ได้ และในส่วนของสมาชิกที่เป็น User ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากโครงการตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
 
 
โดยโครงการฯ จะเปิดรับสมัครในเร็วๆ นี้ บริษัทที่สนใจสามารถสมัครได้ที่อุตสาหกรรมจังหวัด และหากมีความคืบหน้า สมาคมฯ จะรีบนำข่าวมาแจ้งเตือนให้ทุกท่าน ไม่พลาดที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะ
 
ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์
นายกสมาคม
2 นายพัฒนศักดิ์ แสนสมรส
อุปนายกสมาคมฯ
3 นายสมโภชน์ โมกมี
เลขาธิการสมาคมฯ
4 นายสมภพ เกลียวสัมพันธ์
ประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม
 
ในเวลาถัดมา ณ กรมโรงงาน และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ผู้บริหารไทยสมาคมไทยซับคอน นำโดยนายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมฯ และทีมผู้บริหาร เข้าพบแสดงความยินดี ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมสร้างโอกาศ และพัฒนาพวกเรา นักอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยได้เข้าพบแสดงความยินดีกับ นายวันชัย พนมชัย ที่ได้รับดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมโรงงาน
 
 
และได้เข้าพบ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบรรจง สุกรีฑา ที่ได้รับดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 
 
 
 
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 
Visitors: 203,803