Thai Subcon เยี่ยมชม บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด (NRC) พร้อมปรึกษาหารือช่วยให้บริษัทสมาชิกฯ พัฒนาไปใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Thai Subcon เยี่ยมชม บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด (NRC) พร้อมปรึกษาหารือช่วยให้บริษัทสมาชิกฯ พัฒนาไปใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารสมาคมไทยซับคอน คลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ คลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติพื่อการอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์การบินและโลจิสติกส์ ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท "เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด (NRC)" บริษัทสมาชิกสมาคมฯ ผู้ผลิตอาวุธ เครื่องกระสุนปืน อุปกรณ์ทางทหาร ชิ้นส่วนและอะไหล่ขายเศษวัตถุดิบ เช่น ทองเหลือง 
 
 
ให้เข้าพบประชุมหารือความร่วมมือกับสมาคมไทยซับคอนใน 2 ประเด็นหลัก คือ
1. บริษัทขอความช่วยเหลือ คำแนะนำ จากผู้บริหารคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม ในการนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ปรับปรุงใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท
2.ความร่วมมือในอนาคตหากบริษัทต้องการ Sourching หาผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องจากสมาชิกคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม สมาคมไทยซับคอน
 
 
สมาคมไทยซับคอน ขอขอบพระคุณ คุณสง่า เกี๋ยงคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.ณัฎฐ์ภูอิสร์ ศรีเพชร รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงานบริษัท NRC เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติต้อนรับ และไว้วางใจให้สมาคมฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมให้คำแนะนำ เพื่อช่วยให้บริษัทสมาชิกคนไทย ได้พัฒนาไปใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef  
Visitors: 203,802