Thai Subcon เข้าพบ สวทช. พร้อมอัพเดท รับคำชี้แนะแนวทางในการขับเคลื่อนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย นำโดย นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย นายสมควร จันทร์แดง ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ได้ไปสวัสดีปีใหม่ คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

เพื่ออัพเดทข้อมูลกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5 ของสมาคมฯ พร้อมรับคำชี้แนะจากคุณชมพูนุช ในแนวทางการขับเคลื่อนคลัสเตอร์และช่องทางการสนับสนุนต่างๆ ที่ผู้ประกอบการสามารถขอรับจาก สวทช. ได้

สวทช. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้นเพื่อ
1. วิจัย พัฒนา และวิศวกรรม และสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และวิศวกรรมของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
2. ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม เพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนนานาประเทศ
3. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สอบเทียบมาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์
4. ให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี
5. สนับสนุนเพิ่มสมรรถนะในการเลือกและรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
6. จัดโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
7. ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
8. พัฒนากำลังคนด้านวิทยาซาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน

ยิ่งไปกว่านั้นยังมีกลไกการสนับสนุนภาคเอกชนในเรื่องของ R&D ที่ครบวงจร มีหน่วยงานต่างๆ ภายใน สวทช. คอยรองรับและสนับสนุนการพัฒนาด้าน R&D ในอุตสาหกรรมของภาคเอกชน หากสมาชิกมีโครงการอยากจะขอรับการสนับสนุนจาก สวทช. แต่ไม่แน่ใจว่าจะติดต่อไปที่หน่วยงานใดของ สวทช. สามารถติดต่อมาที่สมาคมฯ เพื่อช่วยเชื่อมโยงแนะนำหน่วยงานที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับท่านได้นะคะ

และในโอกาสนี้สมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณบริษัทสมาชิกที่ได้มอบของที่ระลึกของบริษัทไว้เพื่อร่วมแจกสวัสดีปีใม่หน่อวยงานต่างๆ ด้วยกันกับสมาคมฯ ได้แก่
1. สเปรย์อนามัยล้างมือแบบพกพาพร้อมเคสและสายคล้องคอแบบยาง จาก EXTENSIVE RESEARCH POLYMERS CO., LTD.
2.แก้วน้ำ Ceramic ครบรอบ 25 ปี จาก MAXVALUE TECHNOLOGY CO., LTD.
3.สมุดจดบันทึกและสมุดฉีก จาก CJ MANUFACTURING CO., LTD.
4.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เอทิลแอลกอฮอล์ 75% (แบบสเปรย์) จาก UNION APPLY CO., LTD.
5.ชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ด้วยตนเอง "Vstrip COVID-19 Antigen Rapid Test Home Use RV2" และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จาก J.A.C INDUSTRY CO., LTD.

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef

Visitors: 205,214