thai subcon เข้าร่วมประชุมกับ สสว เรื่องการส่งเสริม sme ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุง

Visitors: 172,746