thai subcon พาสมาชิกคลัสเตอร์การบินฯและป้องกันประเทศฯ เข้าร่วมกิจกรรม การดูงาน โครงการปรับปรุง บau23 ณ กองบิน 5

Visitors: 172,763