thai subcon ประชุมความร่วมมือ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด พร้อมรับชม เครื่องจักรการผลิต cnc เครื่องมือวัดต่างๆ และ แม่พิมพ์ในการผลิต uav ขนาดใหญ่ ใบพัดเรือกองทัพเรือไทย

Visitors: 164,450