เข้าร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหารจากทางญี่ปุ่น

Visitors: 197,780