พิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือ mou ระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด tai กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย thai subcon

Visitors: 197,786