ประชุมหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม parts localization ระหว่างสมาคมไทยซับคอน และ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

Visitors: 197,788