บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด aap เชิญสมาคมไทยซับคอนในเรื่องขอความร่วมมือเป็น speaker ร่วมบรรยายในเรื่องของอุตสาหกรรม และแนะนำสมาคมฯ

Visitors: 172,749