นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ นำทัพจับมือกับ 7 ภาคีเครือข่าย รวม 72 หน่วยงาน ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย

Visitors: 197,778