การหารือความร่วมมือด้านชิ้นส่วนภายในประเทศ ระหว่าง สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย thai subcon และบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

Visitors: 197,780