ผลิตภัณฑ์ หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะพร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ Powered Air-Purifying Respirators หรือ PAPRs (Version SC-003)

การระบาดของ covid-19 ทำให้เกิดการขาดแคลนหน้ากาก N95 และชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPRs) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ทั้งสองเป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ประเทศผู้ผลิตเหล่านี้ ต่างหยุดการส่งออกในช่วงระบาด หรือต้้องรอคิวการจัดส่งออกเป็นระยะเวลาหลายเดือน ผู้เชี่ยวชๆาญทางการแพทย์ต่างคาดว่าการขาดแคลนของอุปกรณ์เหล่านี้โดยการติดต่อไปยังภาคเอกชนเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการผลิตทดแทนการนำเข้าโดยเฉพาะ PAPRs ซึ่งสามารถใช้ทดแทนหน้ากาก N95 ได้มีประสิทธิภาพในการกรองไวรัสได้มีประสิทธิภาพในการกรองไวรัสได้สูงกว่าหน้ากาก N95 และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ดีกว่า

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) หรือ สมาคมไทยซับคอน ในขณะนั้นได้ริเริ่มก่อตั้งโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนทั่วไปต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรน่า (covid-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

สมาคมฯ ของเรามีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กโทรนิคส์ ระบบอัตโนมัติ และรวมถึงเครื่องมือแพทย์ เราจึงตั้งกลุ่มเฉพาะกิจ TSC CSR COVID-19 ขึ้น เพื่อรวบรวมความต้องการของวัสดุอุปกรณ์ที่ขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ โดยร่วมออกแบบ พัฒนา และผลิต เพื่อแจกจ่ายหรือบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือ โดยสมาคมฯ ทำงานร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่ม COVID ROUNDTABLE เพื่อให้แน่ใจได้ว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผลิตขึ้นมาจะได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และไม่สูญเปล่า สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงได้รับการติดต่อจากหัวหน้าคณะวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ช่วยหาแนวทางที่จะเริ่มผลิตชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPRs) ในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าหน้ากาก N95

 

PAPR (Powered Air Purifying Respirator) ประกอบไปด้วย หมวก และระบบลมสะอาดที่กรองผ่าน HEPA Filter เพื่อสร้างความดันบวกในหมวก ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานด้วยความปลอดภัย และลดการใช้ N95

อุปกรณ์ PAPR ของ THAIMIC ได้ผ่านการทดสอบและทดลองใช้งานจากหลายโรงเรียนแพทย์แล้วว่ามีความเหมาะสมกับการทำหัตถการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ covid19 ในแผนกต่างๆของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่สนใจที่จะขอรับเครื่อง PAPR สามารถลงทะเบียนได้ที่ LINK ด้านล่างนี้ โปรดลงรายละเอียดให้ครบถ้วน และรอการติดต่อยืนยันจากทาง Thai Subcon อีกครั้ง 

 

 

 

ช่องทางการชำระเงินค่าเครื่อง  PAPRs

1.ให้รอเอกสารใบแจ้งหนี้ เพื่อชำระเงินยืนยันการสั่งจอง
2.ชำระเงินไปที่ บริษัทแม่น้ำ เมคคานิกา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสมาชิกสมาคมฯผู้ผลิตเครื่อง PAPR

 

รับชมวีดีโอเกี่ยวกับ หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศ Hepa Filter

(Powered Air Purifying Respirator, PAPRs)

PAPRs ไทยทำ ไทยใช้ ไม่ง้อนำเข้า - หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสู

https://www.youtube.com/watch?v=4NbH9DeknPs 

วีธีการใส่และถอด PAPRs - SC-001, SC-001G, SC-002 by ThaiMIC & Thai Subcon

https://www.youtube.com/watch?v=9DCuw_gn0sY 

วิธีการใส่ - ถอด แผ่นใสเฟซชิลด์ PAPRs เขากับหน้ากากครอบศีรษะ by ThaiMIC & Thai Subcon

https://www.youtube.com/watch?v=zTxNiDXwEeQ 

วิธีการเปลี่ยนฟิลเตอร์ Hepa Filter ในเครื่องกรองอากาศ PAPRs by ThaiMIC & ThaiSubcon

https://www.youtube.com/watch?v=_3ZP_8D5gzo 

การใส่ - ถอด ตัวล็อคหน้ากากผ้าครอบศีรษะ และท่อหายใจ PAPR by ThaiMIC & Thai Subcon

https://www.youtube.com/watch?v=WoxAchngALI 

วีธีการใส่และถอด PAPRs SC-003 by ThaiMIC & Thai Subcon

https://www.youtube.com/watch?v=jFbwaqkIZlY 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมส่งเสริมการรับช่วงผลิตไทย (Thai Subcon)

โทร. 02-713-6540-1 , 098-904-9014 อีเมล์ : info.thaisubcon@gmail.com

Visitors: 197,781