วช. หนุนผลิตชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะเพิ่มอีก 3,000 ชุด แจกจ่ายให้โรงพยาบาล แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันโควิด-19

วช. หนุนผลิตชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะเพิ่มอีก 3,000 ชุด แจกจ่ายให้โรงพยาบาล แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันโควิด-19

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช นายแพทย์เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุจากภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และประธานกลุ่ม ThaiMIC ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่แสวงหาผลกำไร ประกอบด้วย แพทย์ วิศวกร สถาปนิก และนักวิทยาศาสตร์จากภาครัฐและเอกชน

 
 
ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) ที่ทางสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วยนางสาวรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ ผู้บริหารสมาคม Thai Subcon กรรมการผู้จัดการบริษัทแม่น้ำเมคคานิกาจำกัด พร้อมด้วยทีมคณะนักวิจัยจัดทำชุด PAPRs ได้ทำพิธีมอบเครื่อง PAPRs รุ่นที่ 3 จำนวน 6 ชุด เพื่อส่งมอบให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แจกจ่ายให้โรงพยาบาล แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นผู้รับมอบ
 
 
จากทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. สังกัดกระทรวง อว. ในการผลิตชุด PAPRs ซึ่งเป็นชุดป้องกันเชื้อโรคสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จนปัจจุบันโครงการฯ ได้ปรับปรุงพัฒนาชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งมีประสิทธิภาพและการใช้งานดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ เช่น
ในส่วนของชุดหน้ากากส่วนหัวได้ขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสะดวกในการทำงาน ท่อลมได้ปรับให้มีความแน่นหนาหลุดยากขึ้น
กล่องพัดลมมีความเพรียวบาง มีเกจย์บอกระดับแบตเตอรี เสียงเตือนเมื่อแบตเตอรีใกล้หมด แบตเตอรี่ก็ใช้แบบเดียวกับพาวเวอร์แบงก์ แต่เป็นแบบ 4 เซลล์ ระดับ มอก. สามารถชาร์จไฟได้ด้วยสายยูเอสบี แบบซี
 
 
โครงการฯ จึงได้ผลิตและแจกจ่ายให้กับเครือข่ายโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข ไปแล้วถึง 500 ชุด แต่เนื่องจากยังเป็นที่ต้องการใช้เพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการฯ เพื่อผลิตชุดเพิ่มอีกจำนวน 3,000 ชุด คาดว่าจะผลิตเสร็จและส่งมอบให้กระทรวง อว. ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งหากประเมินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในปัจจุบัน เชื่อว่า จำนวนชุดที่ผลิตเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลจะมีเพียงพอต่อการใช้งาน
 
 
สำหรับนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือนวัตกรรมชุด PAPR นั้น เป็นผลงานจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) และกลุ่มบริษัทแม่น้ำฯที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. โดยเป็นนวัตกรรมชุดพัดลมและหน้ากากครอบศีรษะ ซึ่งหน้ากากครอบศีรษะจะทำงานร่วมกับพัดลมขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ดูดลมผ่านไส้กรองอากาศคุณภาพสูงหรือเฮปปา (HEPA Filter) เพื่อกรองอนุภาคและไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ขนาด 0.3 ไมครอน นวัตกรรมชุด PAPR ผ่านการทดสอบการรั่วซึมจากบริษัท Q&E International และได้รับใบรับรองความปลอดภัย 100% จากบริษัทดังกล่าว โดยมีต้นทุนราคาชุดละ 9,800 บาท
 
และสามารถนำหมวกครอบศีรษะและท่อลมไปทำความสะอาดหลังใช้ และนำกลับมาสวมใส่ปฏิบัติงานใหม่ได้อีกหลายครั้ง ลดปัญหาขาดแคลนชุดป้องกัน มีอายุการใช้งานของฟิลเตอร์ 180 วัน
ผู้สนใจสั่งซื้อ PAPR สามารถติดต่อผ่าน www.thaimicgroup.com  หรือ facebook ThaiMic-สหศาสตร์ฯ
 
ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. ได้กล่าวไว้ว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ผลงานงานการวิจัยที่ วช.ให้ทุนสนับสนุนสามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ได้ และเป็นความภาคภูมิใจที่นวัตกรรมดังกล่าวผลิตได้ด้วยฝีมือของคนไทย มีราคาถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศหลายเท่าตัว ในขณะที่คุณภาพและมาตรฐานไม่ด้อยไปกว่ากัน
 
 
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
 
 
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

 

Visitors: 203,798