พิธีความร่วมมือระหว่าง สภาส่งเสริมการค้าธุรกิจกัมพูชา(CBC) กับ Thai Subcon

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สภาส่งเสริมการค้าธุรกิจกัมพูชา(CBC) กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย(Thai Subcon)

 

Thai Subcon ลงนามความร่วมมือ MOU กับสมาคมสภาส่งเสริมการค้าธุรกิจกัมพูชา (CBC) ส่งเสริมการค้าการลงทุน กระตุ้นการซื้อขายไทย-กัมพูชา ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19  วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย(Thai Subcon) โดยนายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม Thai Subcon และสมาคมสภาส่งเสริมการค้าธุรกิจกัมพูชา (CBC) โดยนายสมบัติ โสเธีย นายกสมาคม CBC ได้ลงนามบันทึกความมือออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอูก ซอร์พวน เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือออนไลน์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยโดย Thai Subcon และ CBC จะร่วมกันจัดหาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและการค้าของสมาชิกทั้งสองสมาคมฯ แลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกันพัฒนากิจกรรมเพื่อขยายเครือข่ายทางธุรกิจ และร่วมกันสนับสนุนกิจกรรม ช่องทางการตลาดทั้งหมด เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเชื่อมโยงทางสังคม

 

สมาคม Thai Subcon นั้น คือสมาคมที่ได้รวมกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 400 บริษัท ทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ยาง พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงงานบริการบำรุงซ่อมแซมเครื่องจักร โดยสมาชิกสามารถสนับสนุนและผลิตชิ้นส่วนได้เกือบทุกอุตสาหกรรม โดยมีฐานลูกค้าหลักคืออุตสาหกรรมยานยนต์ และมีสมาชิกในอุตสาหกรรมเด่น ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ฯ เป็นต้น

 

สมาคม CBC ในกรุงเทพฯ นั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแบบครบวงจร ช่วยอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจและกิจกรรมการค้าระหว่างไทยและกัมพูชา CBC จะเป็นหน้าต่างแรกสำหรับนักลงทุนชาวไทยและกัมพูชาที่จะได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคและคำแนะนำเพื่อเตรียมการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย

 

จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ภาพรวมเศรษฐกิจของกัมพูชายังมีทิศทางที่สดใส ธุรกิจส่วนใหญ่น่าจะฟื้นตัวได้ในปี 2565 ประกอบกับรัฐบาลกัมพูชามีแนวทางการฟื้นฟูและแผนการพัฒนาประเทศหลังวิกฤตอย่างชัดเจน จะมีการปรับปรุงกระบวนการด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่ซับซ้อนและถือเป็นอุปสรรคอย่างมากในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ดังนั้นหากในอนาคตกัมพูชาปรับใช้เทคโนโลยีช่วยลดขั้นตอนการทำธุรกรรมต่างๆ ก็จะส่งผลดีกับผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชา รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย ฯ ที่ควรหาลู่ทางเข้าไปลงทุนในกัมพูชา เพราะเป็นสินค้าที่ยังมีความต้องการอีกมาก และยังส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ที่กัมพูชาได้สิทธิพิเศษทางภาษี (FTA) ได้อีกด้วย

 

การลงนาม MOU ของ Thai Subcon และ CBC ในวันนี้ จึงสามารถต่อยอด เดินหน้า ร่วมกันหาช่องทางให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุน ผ่านกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ในยุค Covid-19 ทำให้ธุรกิจไม่หยุดขับเคลื่อนเมื่อจะไม่สามารถเดินทางได้ ช่วยขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่สมาชิกของทั้งสองฝ่ายจากทั้งสองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จต่อไป

 

รับชมพิธีลงนามความร่วมมือย้อนหลังได้ที่ : พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สภาส่งเสริมการค้าธุรกิจกัมพูชา(CBC) กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย(Thai Subcon)

 

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1 
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

Visitors: 203,795