ประชุมความร่วมมือระหว่าง TAI และ Thai Subcon

ประชุมความร่วมมือระหว่าง TAI และ Thai Subcon

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรมสนับสนุน (กล้วยน้ำไท) ได้มีการประชุม Kick Off ครั้ังที่ 1 ระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด(TAI) และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย(Thai Subcon) และได้เรียนเชิญ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 

เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทย ส่งเสริมการสร้างงานให้กับสมาชิกสมาคมฯหลังจากที่ทางสมาคมฯและ TAI ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือ MOU ร่วมกัน ซึ่งประเด็นหารือในที่ประชุมวันนี้คือ 1.เรื่องที่ควรจะส่งเสริมสมาชิกฯก่อนอันได้แก่ส่งเสริมการสร้างงานและการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน 2.การขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม การสร้าง Requirement สำหรับบริษัทที่ต้องการขอมาตรฐาน AS9100 การของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ การตรวจรับรองมาตรฐาน จาก Certify Body (CB) ให้กับกลุ่มสมาชิก 3.การจัดทำ Action Plan โดยมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน วางแผนดำเนินการและการจัดกิจกรรมร่วมกัน 4.ข้อมูลการ SourcingTAI ได้แชร์ข้อมูลงานตกแต่งภายในเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของ Airbus ที่ TAI รับงานนำมาประกอบในประเทศไทย เช่น ผู้ทำเบาะที่นั่ง ฯ ชิ้นส่วนในการทำดาวเทียม ประเทศจีน เช่น Hardware, Jix Fixture

ซึ่ง TAI ได้แจ้งมายังที่ประชุมเกี่ยวกับรายการ Part lists / อุปกรณ์ ที่มีความต้องการมายังสมาคมฯ ไว้ โดยต้องการให้สมาคมเตรียมข้อมูลสมาชิกที่มีความพร้อม เพื่อร่วมทำชิ้นส่วนดาวเทียม และงานตกแต่งภายในเฮลิคอปเตอร์จาก Airbus

ทางสมาคมฯได้นำเสนอแผนในการทำ Video Presentation ของสมาชิก เพื่อที่จะแสดงให้เห็นศักยภาพของแต่ละอุตสาหกรรมทางการผลิตว่าสามารถทำชิ้นส่วนใดในแต่ละกลุ่มได้บ้างเพื่อนำเสนอTAI หาก TAI มีความสนใจในชิ้นส่วนใดที่นำเสนอ ทางสมาคมฯมีความยินดีที่จะพาทาง TAI ไป Factory Visit
พร้อมกับเชิญทางกรมช่างอากาศ หน่วยที่ดูแลเรื่องการสร้างการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เข้าร่วมดูงานและเปิดโอกาสให้กับสมาชิกด้วย

ทั้งนี้หากทาง TAI ต้องการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ต้นแบบใดๆ สมาคมฯ ยินดีในการหาสมาชิกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ร่วมถอดแบบ วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตชิ้นงาน อุปกรณ์ต้นแบบ ให้กับทาง TAI ได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ซึ่งหากมีสมาชิกของสมาคมฯท่านใดทำได้หรือมีความประสงค์ที่จะทำ ทาง TAI ยินดีที่จะช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ โดยสมาคมจะประชาสัมพันธ์การ Sourcing การหาผู้ผลิตที่มีความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนอากาศยานและป้องกันประเทศให้กับสมาชิกรับทราบต่อไป

ภายในปีนี้ทาง TAI ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันกับ สมาคมไทยซับคอน ภายในงานแสดงสินค้า Subcon Thailand 2021 สามารถติดตามข้อมูลงาน Subcon Thailand 2021 ได้ที่ https://www.subconthailand.com/sct/2021/en/index.asp 


ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน 
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

Visitors: 203,795