คลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Factory Visit CNC Mass Customization Production

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด คลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย นำโดย

 นาย เกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมฯ นาย สมภพ เกลียวสัมพันธ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม นาย คณิศร์ พรหมช่วย รองประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม และ นาย มนัส ศรีวานิชภูมิ รองประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรมพาสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม “Factory Visit CNC Mass Customization Production” การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในกระบวนการกลึง(CNC MASS AUTOMATION)
 
 
 
 
โดยได้รับเกียรติทางบริษัท ยูเนียน แอพพลาย จำกัด เป็นเจ้าบ้านในการพาสมาชิกเยี่ยมชมโรงงานพร้อมสาธิตวิธีการใช้งานประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในกระบวนการกลึง (CNC Mass Automation) เพื่อศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมของบริษัทให้ก้าวทันสถานการณ์ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
 
 
ด้านนาย บุญเลิศ ชดช้อย ที่ปรึกษาสมาคมไทยซับคอน ได้แนะนำถึงวิธีการจัดซื้อเครื่องโดยของบการส่งเสริมจาก boi เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทที่สนใจในตัวเครื่องดังกล่าว
 
โดย นาย จิตรพงศ์ พุ่มสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์(MARA) สนับสนุนผลิตภัณฑ์นี้ให้ผู้ประกอบการนำไปใช้และพร้อมยินดีฝึกสอนวิธีการใช้งานเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวผู้ใช้อีกด้วย
 
 
 
ทั้งนี้ทางสมาคมฯขอขอบพระคุณ ทาง คลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สนับสนุนให้มีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้น
 
 
คลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรมพร้อมขับเคลื่อนสมาชิกเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 ต่อไป และจะคอยหากิจกรรมให้สมาชิกได้เข้าร่วมอีกในวันข้างหน้า
 
 
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 
 
Visitors: 203,795