Automation for industry cluster พาสมาชิกเยี่ยมชมงาน EEC AUTOMATION PARK

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ทางคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย นำโดย นาย สมภพ เกลียวสัมพันธ์ ประธานคลัสเตอร์ฯ นาย มนัส ศรีวานิชภูมิ รองประธานคลัสเตอร์ นาย จิรัตน์ ต่อรัตนวัฒนา รองประธานคลัสเตอร์พาสมาชิกคลัสเตอร์เข้าร่วมเยี่ยมชมงาน EEC AUTOMATION PARK ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0

 

 โดยสมาชิกได้เยี่ยมชมศูนย์จัดการเรียนรู้ Smart factory model line ที่ผสมผสานการนำเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติโรงงาน และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้าด้วยกันและพบกับ 7 เทคโนโลยีหลักที่นำมาใช้ใน e-F@ctory Model line และต้นแบบไลน์การผลิตเพื่อก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด e-F@ctory ที่สนับสนุนการพัฒนาโรงงานให้เป็น Smart Factory อย่างแท้จริง ผสานระหว่างระบบ Factory Automation และระบบ IT โดยมุ่งเน้นการเชื่อมต่อของข้อมูลแบบ Real-time ในทุกระดับชั้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่

1. CUSTOMIZATION รองรับลูกค้าที่มีลักษณะแตกต่างกัน สามารถปรับแต่งสินค้าและบริการได้ด้วยตัวเอง
2. FLEXIBLE MANUFACTURING ระบบที่มีการยืดหยุ่นในด้านการผลิต จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปผลิตโปรดักส์อื่น หรือ ปรับลําดับขั้นตอนในการผลิต รวมถึงมีความคล่องตัวที่จะใช้เครื่องจักรได้อย่างหลากหลาย
3. REMOTE MANAGEMENT การใช้ Remote monitoring ในโรงงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตได้ สามารถมองเห็นข้อผิดพลาดแม้ไม่ได้อยู่ในไลน์การผลิตซึ่งนำมาสู้การแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. ENERGY MANAGEMENT มองเห็นปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ Real-time ด้วย EcoWebServer ระบบที่นำค่าการใช้พลังงานมาแสดงในรูปแบบแดชบอร์ดเฉพาะ สามารถประเมินค่าดีมานด์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปการวางแผนการใช้พลังงานในลำดับถัดไป Improve productivity and provide improved warranties using robotics ซึ่งใน Model line นี้มีการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมร่วมกับ AGV ในการเคลื่อนย้ายวัตถุ รวมถึงการใช้งานร่วมกับ 3D Vision และ vision sensor ในการคัดแยกหรือตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุ
5.ROBOTICS ซึ่งใน Model line นี้มีการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมร่วมกับ AGV ในการเคลื่อนย้ายวัตถุ รวมถึงการใช้งานร่วมกับ 3D Vision และ vision sensor ในการคัดแยกหรือตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุ
6. BIG DATAแ การจัดการ Big data โดยครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวม การวิเคราะห์ การวินิจฉัยไปจนถึงการส่งฟีดแบคกลับไปยังกระบวนการผลิต
7. EDGE COMPUTING ใช้เทคโนโลยี Edge computing ในการจัดการข้อมูลที่ได้จากไลน์การผลิตก่อนส่งไปสู่ระดับชั้น IT system ทำให้เกิดการผนวกรวมแบบไร้ขอบเขต นำมาซึ่งการผลิตที่ยืดหยุ่น และนอกจากนี้ยังสามารถนำค่าข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์แบบ real-time เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยใช้เทคโนโลยี และส่งฟีตแบคไปยังกระบวนการผลิต

 

 


ทั้งนี้ทางคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของ EEC AUTOMATION PARK ทุกท่านที่ได้มอบความรู้ให้กับสมาชิกคลัสเตอร์ของเราได้รับทราบ พร้อมกันนี้ทางคลัสเตอร์ฯได้มีการเตรียมความร่วมมือกับ EEC AUTOMATION PARK ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและบ่มเพาะบุคลากร System Developer ให้กับสมาชิกคลัสเตอร์ฯ และได้เยี่ยมชมระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ที่ยกมาจากประเทศญี่ปุ่น

 นอกจากนี้ EEC Automation Park ยังได้จัดทำกิจกรรมบ่มเพาะบุคลากร System Developer ได้จัดทำสูตรฝึกอบรม Smart Manufacturing ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมาชิกท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem5_aQRzGAuenZlCTPWTKz-MlZomkk9xWsQT676Q-Z-BfsnQ/viewform
โควต้ามีจำนวนจำกัดมากๆ สามารถสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นี้เท่านั้น

 


คลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม สมาคมไทยซับคอนขอขอบพระคุณ ดร. ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการ EEC Automation Park ที่ได้ให้เกียรติมาต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น และให้เกียรติแนะนำศูนย์ฯ ด้วยตนเอง
และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และตอบคำถามในทุกประเด็นที่มีข้อสงสัย

ทางคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับ EEC AUTOMATION PARK ในการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ร่วมกันในมิติต่างๆ ขอให้สมาชิก อย่าพลาดที่จะติดตามข่าวสาร และเลือกนำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของท่าน เข้าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon   

 

Visitors: 203,803