กิจกรรม Thai Subcon Aviation & ​Defence Cluster Roadshow ณ ศูนย์ซ่อมอากาศยานกองบิน 4 ตาคลี จ.นครสวรรค์

 

 

 ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Thai Subcon Aviation &​Defence Cluster Roadshow ณ ศูนย์ซ่อมอากาศยานกองบิน 4 ตาคลี จ.นครสวรรค์ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พย. 64 สมาคมไทยซับคอนได้รับความอนุเคราะห์จาก TAI ในการจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้เข้าไปนำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ Hand Tool เครื่องมือวัด เครื่องทดสอบ เครื่องมือระบบอัตโนมัติ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน โดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของอุปกรณ์ เครื่องวัด ที่ช่วยให้การทำงานของช่าง ให้มีความสะดวก ปลอดภัย แม่นยำและทันสมัยมากยิ่งขึ้นไปจัดแสดงนำเสนอให้กับนายช่างของ TAI ได้เห็นและสอบถามข้อมูลทางเทคนิคได้ถึงศูนย์ซ่อมอากาศยานตาคลี

 

 สมาคมไทยซับคอน ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารของ TAI เป็นอย่างสูง ที่เปิดโอกาส สนับสนุนให้สมาชิกสมาคมได้มีโอกาสเข้าไปนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถปรับใช้กับอุตสาหกรรมการบินได้ อีกหนึ่งพันธกิจของไทยซับคอน ในการสร้างโอกาสทางการตลาด ต่อยอดสมาชิกสู่อุตสาหกรรม New S-Curve

ท่านใดไม่อยากตกขบวน ติดต่อสมาคมไทยซับคอนเพื่อสมัครสมาชิก หรือพูดคุยกับเราได้ที่ ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน

Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 

Tel : 02-713-6540-1

ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

Visitors: 203,793