กิจกรรม Thai Subcon Aviation & ​Defence Cluster Roadshow ณ ศูนย์ซ่อมอากาศยานกองบิน 2 จ.ลพบุรี


ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Thai Subcon Aviation &​Defence Cluster Roadshow ณ ศูนย์ซ่อมอากาศยานกองบิน 2 จ.ลพบุรี บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พย. 64 วันสุดท้ายของกิจกรรม Road Show นำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ Hand Tool เครื่องมือวัด เครื่องทดสอบ เครื่องมือระบบอัตโนมัติ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน โดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของอุปกรณ์ เครื่องวัด ที่ช่วยให้การทำงานของช่าง ให้มีความสะดวก ปลอดภัย แม่นยำและทันสมัยมากยิ่งขึ้นไปจัดแสดงนำเสนอให้กับนายช่างของ TAI ได้เห็นและสอบถามข้อมูลทางเทคนิคได้ถึงศูนย์ซ่อมอากาศยานตาคลี

ทาง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด TAI น.อ.สมาน วิภามณีโรจน์ ผอ.ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานลพบุรี เข้าร่วมฟังแนะนำบริษัท แนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ Hand Tool ของ สมาชิกสมาคมฯ และมอบแนวทางที่จะเข้าไปเป็นผู้ผลิตให้กับทาง TAI พร้อมเดินเยี่ยมชมสินค้าในกิจกรรมอีกด้วย

 

ทั้งนี้สมาคมไทยซับคอน ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารของ TAI เป็นอย่างสูง ที่เปิดโอกาส สนับสนุนให้สมาชิกสมาคมได้มีโอกาสเข้าไปนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถปรับใช้กับอุตสาหกรรมการบินได้

อีกหนึ่งพันธกิจของไทยซับคอน ในการสร้างโอกาสทางการตลาด ต่อยอดสมาชิกสู่อุตสาหกรรม New S-Curve

กิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไร โปรดติดตามข่าวสารสมาคมไทยซับคอน หรือพูดคุยกับเราได้ที่

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน

Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 

Tel : 02-713-6540-1

ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

Visitors: 205,221