Thai subcon ร่วมประชุมกับ คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม

 

Thai subcon ร่วมประชุมกับ คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม รัฐสภา

คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญสมาคมไทยซับคอน
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางและห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

ด้วยคณะอนุกรรมารธิการระบบขนส่งทางราง รัฐสภา ได้ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งรางรางไว้ ได้พบโอกาส พบปัญหา อุปสรรค จึงอยากจะให้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้มาช่วยกันนำเสนอแนวทางที่จะจัดงานสัมมนา หรือจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมา เพื่อจะสื่อสารให้ได้เห็นนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ และให้มั่นใจถึงศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการไทย ว่าเราทำได้ 

 

วันนี้ทางคณะได้ร่วมกันระดมความคิดถึง หัวข้อ รูปแบบ กำหนดการ หน่วยร่วมที่เกี่ยวข้องที่จะร่วมจัด รวมถึงเป้าหมายของผู้ฟังที่อยากจะเรียนเชิญมาร่วมงาน 

โดยได้ตกผลึกแนวทางขึ้นมา ที่จะจัดเป็น Kick Off ระบบขนส่งทางรางรูปแบบใหม่ เป็นตัวชูโรงในการนำเสนอการจัดงาน ซึ่งทางคณะจะจัดเตรียมงาน เตรียมข้อมูลและประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มาเข้าร่วมและได้รับประโยชน์กลับไป

 

ซึ่งนายวีระชัย ตรีพรเจริญ ประธานคลัสเตอร์ระบบขนส่งทางราง Thai Subcon ได้มาร่วมระดมความคิดแสดงความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการฯ ในวันนี้

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน

Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

Visitors: 203,803