คลัสเตอร์ระบบราง Thai Subcon เข้าพบประชุมหารือความร่วมมือ ด้านชิ้นส่วน เเละ Parts Localization ในอุตสาหกรรมระบบราง ร่วมกับ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 
 
วันอังคารที่ 26 กค. 65 เวลา 13.00 น. สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ได้ขอเข้าพบและประชุมหารือกับ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE) เพื่อหารือความร่วมมือด้านชิ้นส่วนเเละ Parts Localization


WCE ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ถือหุ้นโดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เกือบ 100% โดยเริ่มให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กในเครือสหวิริยาที่ อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ และได้ขยายการให้บริการไปสู่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมภายนอก ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
โดยมีขอบข่ายในการดำเนินธุรกิจหลัก แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้
1) ธุรกิจวิศวกรรมระบบรางและรถไฟ
2) ธุรกิจบริการแรงงานฝีมือและซ่อมบำรุงโรงงาน
3) ธุรกิจซ่อมปรับปรุงและผลิตเครื่องจักร
4) ธุรกิจผลิตและประกอบโครงสร้างเหล็ก
5) ธุรกิจอีพีซี
6) ธุรกิจหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ขอบข่ายในการดำเนินธุรกิจ
 
 
 
โดยทาง บริษัท WCE ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพการผลิตของกลุ่มบริษัทสมาชิก Thai Subcon เเละมีแนวความคิดร่วมกันที่จะ MOU ความร่วมมือกับสมาคมฯ ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบราง เพื่อร่วมสนับสนุน สร้างผู้ประกอบการไทย ให้เข้าสู่การเป็นผู้ผลิตเเละ Supply Chain ที่เข้มเเข็งในอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย
 

วันนี้สมาคม Thai Subcon ต้องขอขอบพระคุณคุณสมบัติ จูงจิตรดำรงค์ WCE Asst. Vice President - Machinery & Maintenance Engineering Solution Center ท่านที่ปรึกษา ผู้บริหาร และทีมงานหน่วยธุรกิจวิศวกรรมระบบรางและรถไฟ เป็นอย่างสูงที่ได้เปิดโอกาสให้สมาคมฯ เข้ามาหารือความร่วมมือที่จะช่วยกันสนับสนุน สร้างและพัฒนา Supply Chain ในอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยให้เข้มแข็งร่วมกัน
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
 
 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef
Visitors: 203,799