การประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนา เมืองจันท์สู่ความเป็น Smart City

 

 ประชุมหารือ Thai Subcon ร่วมกันวิจัยพัฒนาและสร้างโดรนการเกษตรโดยคนไทย

 

การประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนา "เมืองจันท์สู่ความเป็น Smart City" ในวันพุธที่ 23 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 303 สำนักงานสมาคมไทยซับคอน ด้วยพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ท่านได้เกษียณและทำสวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดและท่านได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในเมืองจันท์ หน่วยงานท้องถิ่น และภาครัฐหน่วยงานต่างๆร่วมกันวิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างระบบ Smart Farming ขับเคลื่อนเมืองจันท์ในบริบทของมหานครผลไม้ให้เป็นเมืองฉลาด (Smart City)ของประเทศไทย

 
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ร่วมกับ พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด
จึงขอความร่วมมือมายังสมาคมไทยซับคอน เพื่อหา Model สร้างความร่วมมือในหมู่สมาชิกฯ ร่วมกันพัฒนาและผลิตโดรนทางการเกษตร แล้วไปรวมกับเทคโนโลยีซอฟแวร์ IOT ต่างๆของนักวิจัยในโครงการ เพื่อพัฒนาการเกษตรเมืองจันท์ ให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิต
และรายได้ที่ดียิ่งขึ้น
 
Thai Subcon จึงจะมีการสำรวจความสนใจและศักยภาพของสมาชิกเพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาและสร้างโดรนการเกษตรโดยคนไทย
อย่าลืมติดตามข่าวสารสมาคมฯ นะคะ
 
 
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 
Visitors: 203,799