ติดต่อเรา/Contact Us

ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือข้อมูลได้ที่

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
 
ที่ตั้ง :   86/6 ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย แขวงคลองเตย 
จังหวัด :   กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   10110
ประเทศ :   ไทย
โทรศัพท์ :   02-7136540-1
แฟกซ์ :   02-7136542
โทรศัพท์มือถือ :   089-9049014
อีเมล :   info.thaisubcon@gmail.com
เว็บไซต์ :   www.thaisubcon.com
แผนที่ :   https://goo.gl/maps/V1z6Jxa2KcU2

 

Contact staff

Thai Subcontracting Promotion Association
 
Location :   86/6 Room 307 Floor 3 Office of Industrial Supporting Development  Soi. trimit R . Rama 4 Area.Klong toey District Klong Toey 
Province :   Bangkok
Postcode :   10110
Country :   Thailand
Telephone :   02-7136540-1
Fax :   02-7136542
Telephone Number :   089-9049014
E-mail  :   info.thaisubcon@gmail.com
Website :   www.thaisubcon.com
Map :   https://goo.gl/maps/V1z6Jxa2KcU2

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ / Contact Form

Visitors: 30,650