พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพในภาคอุตสาหกรรม

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย​(Thai Subcon)​ โดย​ นายเกียรติศักดิ์​ จิระขจรวงศ์​ นายกสมาคมฯ​ พร้อม​ นาย​ สมภพ ​เกลียวสัมพันธ์​ ประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม​และนาย​ ธงชัย​ อุพันวัน ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์​
ได้รับเกียรติจากนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33​ เข้าร่วม​พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพในภาคอุตสาหกรรม​และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการก่อตั้ง“ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลู่ปัน (Luban Workshop)

Liaoning Petrochemical College นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33” ระหว่าง
- นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33​
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง​ 3
- ศูนย์แลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน (CCIEE)

- วิทยาลัยอาชีวปิโตรเคมีเหลียวหนิง

ณ​ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง​33​ ต.บ่อทอง​ อ.กบินทร์บุรี​ จ.ปราจีนบุรี​ ในวันที่​ 6 มิถุนายน​ 2565​ เวลา​ 14.00​ น.
โดยการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจีนและไทยในครั้งนี้ ​ได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ลงนามความร่วมมือข้ามประเทศ

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกอบรม ทักษะวิชาชีพ และฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม โดยขอความกรุณาจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประสาน
ในการขอความร่วมมือจากสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด 9 สถาบันดังนี้
1. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
2. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
3. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
4. วิทยาลัยเทคนิคบูรพา อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
5. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
6. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
8. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
9. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือฯดังกล่าวข้างต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ในการทำงานให้กับคนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะให้พร้อมสำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้นต่อไปในอนาคต

การลงนามความร่วมมือ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก​ นางสาว​ตรีนุช​ เทียนทอง​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงความยินดีและความตั้งใจในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ระหว่างไทย-จีน​ เพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกันภายใต้การลงนามความร่วมมือในวันนี้
โดยมีนาย​พงษ์สิทธิ์​ เนื่องจำนงค์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี​ กล่าวต้อนรับ
และ​ นางสาววรรณา ลอลือเลิศ​ ประธานนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33​ กล่าวรายงาน​

ซึ่งในงานยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมพิธีและกล่าวสุนทรพจน์​ สนับสนุนร่วมมือในครั้งนี้​ ได้แก่
- Feng Junying ที่ปรึกษาด้านกานศึกษา​ สถานเอกอัครราชทูตจีนในประเทศไทย
- นางปัทมา​ วีระวานิช​ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง​ 3
- Zhang Jing ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน
- Zhang​ Guolin รองอธิบดีกรมการศึกษามณฑลเหลียวหนิง
- Li Hongjun อธิการบดี​ Liaoning Petrochemical College
- นาย​ ศิริ​ จันบำรุง​ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง​3
- นาย​ เกียรติศักดิ์​ จิระขจรวงศ์​ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

โดย​ นาย​เกียรติศักดิ์​ จิระขจรวงศ์​ นายกสมาคมฯ​ ได้กล่าวแนะนำบทบาทของสมาชิก ที่รวมกลุ่มผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมกว่า 400 บริษัท
รวมไปถึงนโยบายการขับเคลื่อนสมาชิกจากอุตสาหกรรมยานยนต์สู่คลัสเตอร์อุตสาหกรรม S-Curve
ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรอาชีวะ และพร้อมสนับสนุนรับนักศึกษาจากการยกระดับมาตรฐานทางด้านการเรียนการสอนภายใต้ MOU นี้เข้าฝึกอาชีพจริงในภาคอุตสาหกรรม​กับสมาชิกสมาคมฯ

ในโอกาสอันดีนี้ผู้แทนแต่ละหน่วยงานร่วมกันเปิดป้ายหลู่ปัน​ Workshop​
และนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33​ โดย​ นางสาว​วรรณา​ ลอลือเลิศ​ ประธานนิคมฯ ได้มอบงบสนับสนุนให้แก่
- วิทยาลัย​เทคนิคปราจีนบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
- โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

ในนามของสมาคม THAI SUBCON ขอขอบพระคุณ​ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง33​ ที่ได้ให้เกียรติเรียนเชิญสมาคมเข้าร่วมการลงนามครั้งนี้
และขออวยพรให้โครงการ หรือกิจกรรมที่เกิดจากการลงนามความร่วมมือ MOU ในวันนี้ ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ทุกท่านตั้งใจไว้

 

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

Visitors: 172,753