ประชุมสัญจรประจำเดือนเมษายน 2565 เยี่ยมชมโรงงานแสดงศักยภาพสมาชิกสมาคมไทยซับคอน

วันที่ 27 เมษายน 2565 ทางสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) จัดการประชุมสัญจรประจำเดือนเมษายน 2565 พร้อมเยี่ยมชมโรงงานสมาชิกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ณ Taratorn Pro Center บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด

เพื่อแนะนำศักยภาพของบริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ
พร้อมแนะนำบริษัทที่อยู่ในเครือ
1.HSM Machinery Co., Ltd. ดูสินค้าบริการเพิ่มเติม www.hsm.co.th 
2.GPS Asia Co., Ltd. ดูสินค้าบริการเพิ่มเติม www.gpsasia.co.th 

ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้พาเยี่ยมชมศูนย์ “Taratorn Pro Center” ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคนิคแบบครบวรจร (One stop service technical center) และมีพื้นที่จัดแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์อีกด้วย

โดยภายในการประชุมครั้งนี้ ทาง คุณ สมภพ เกลียวสัมพันธ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม ได้นำเรื่องของ "โครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0" ภายใต้กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาชี้แจงในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนสมาชิกที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการฯ

พร้อมอัพเดทความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมในงาน Subcon Thailand 2022 อาทิเช่น กิจกรรมภายในโซน , ของที่ระลึกสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ รวมถึงของที่ระลึกสำหรับบริษัทที่สนใจสนับสนุน Activities Zone ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

ทั้งนี้ทางสมาคมฯได้จับฉลากหมายเลขสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมเป็นกรรมการสมาคมฯบริหารงานประจำปี 2565-2567 ซึ่งในเดือน พฤษภาคมจะแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้สมัครให้สมาชิกทราบ และจะนับคะแนนการเลือกตั้งในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในงาน Subcon Thailand 2022

วันนี้ทางสมาคม Thai Subcon ต้องขอขอบพระคุณ ท่าน สุรชัย ตั้งธราธร ประธาน Taratorn Pro Center ทาง และ บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด www.factorymax.co.th  สมาชิกสมาคมฯ ที่ให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดี

ท่านใดสนใจใช้พื้นที่ในการประชุมทาง Taratorn Pro Center ยังมีห้องประชุมและห้องสัมมนาที่สามารถใช้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น รวมไปถึงการจัด Workshop ตามความต้องการของลูกค้าได้

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

Visitors: 164,450