Thai Subcon เข้าพบ สสว. และ สกสว.

Thai Subcon เข้าพบ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน สสว. อาคาร ทีเอสที ชั้น15 ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย นำโดย คุณ เกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมฯ , คุณ สุภาพ สุวรรณพิมลกุล อดีตนายกสมาคมฯ เข้าพบ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สสว.

 

 
เพื่อสวัสดีปีใหม่ และประชุมขอคำปรึกษาด้านการส่งเสริม SME ให้กับสมาชิกสมาคม ในเรื่องการต่อยอดทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินฯเเละป้องกันประเทศกับทาง TAI ที่จะดำเนินงานกิจกรรมร่วมกันต่อ การทำระบบมาตรฐาน AS9100 ที่ขอให้ทางสสว.ช่วยหาเเนวทางในการสนับสนุน
เพื่อให้ผู้ที่สามารถผลิตได้แล้วเดินหน้าเกิดการซื้อ-ขาย การจัดซื้อจัดจ้างที่ภาครัฐกระตุ้นให้สมาชิกไปลงทะเบียนในระบบซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องซื้อ SMEในจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30%และ SME ได้เเต้มต่อเสนอราคา E-Biddingได้สูงกว่าราคาต่ำสุด 10%
 
 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 57 ในการใช้บริการเข้าถึงเเหล่งเงินทุน World Bank Contact ของหน่วยงาน ที่ทางสสว.จะช่วยหาช่องทาง
ให้กับสมาคมฯเพื่อติดต่อกับทางหน่วยงานทางการทหาร รวมถึงช่องทางการหาโอกาสทางการซื้อขายกับทางภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มคลัสเตอร์ที่ทางสมาคมกำลังเร่งหาช่องทางต่อยอดให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมอยู่ เช่น คลัสเตอร์เครื่องมือเเพทย์/การบินเเละป้องกันประเทศ ฯ
 
 
Thai Subcon เข้าพบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)
ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 64 ณ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น15 ห้องประชุม 1
เข้าพบ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผ.อ.กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบและเครือข่าย ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)
 
 
เพื่อสวัสดีปีใหม่ และได้ประชุมเรื่อง มาตรการสนับสนุนทุนสาหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด การจัดตั้งมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
 
 
รวมถึงได้แนะนำและเตรียมส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการที่มีความต้องการขอรับการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่กับทาง สกสว. ซึ่งหากสมาคมฯได้รับข้อมูลมาเเล้วจะส่งเเจ้งให้สมาชิกได้รับทราบการประชาสัมพันธ์ต่อไปค่ะ
 
ขอขอบคุณบริษัทสมาชิกสมาคมไทยซับคอนที่ร่วมจัดกระเช้า
บริษัท เวลเด็กซ์ จำกัด : www.weldex.co.th 
บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด : www.kingsbrite.co.th 
บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลรับเบอร์พาทส์ จำกัด : www.interrubberparts.com 
 
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 
Visitors: 203,799