Thai Subcon เข้าร่วม พิธีเปิดแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน สาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 คลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม สมาคมไทยซับคอน

นำโดย นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม , นายสมภพ เกลียวสัมพันธ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม , นายธงชัย อุพันวัน ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ , นายมนัส ศรีวานิชภูมิ และนายจิรัตน์ ต่อรัตนวัฒนา รองประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม

ได้รับเกียรติจากสถาบัน MARA เชิญเข้าร่วมพิธีเปิดแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน สาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1''Mara Skill Compettition"
ณ อาคารสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)

โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขัน

 

ทั้งนี้สมาคมยังได้ถือโอกาสอันดีนี้ เข้าพบ ผู้อำนวยการสถาบัน MARA นาย จิตรพงศ์ พุ่มสะอาด เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 

และพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือมือ เพื่อร่วมกันสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติให้กับผู้ประกอบการไทยต่อไปอย่างขันแข็ง

 

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

Visitors: 203,802