Thai Subcon เข้าพบ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กรมการอุตสาหกรรม

ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย เข้าพบท่านเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร พลโท เอกชัย หาญพูนวิทยา ณ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกรมการอุตสาหกรรม เพื่อปรึกษาหารือ ดังนี้

1.ขอนำสมาชิกไทยซับคอน เยี่ยมชมโรงงานผลิตกระสุน และยุทธโธปกรณ์

2.การจัดกิจกรรมเชื่อมโยง

3.การขยายผลเพื่อไปศึกษาดูงานโรงงานอื่นๆ ในสังกัดของกรมการอุตสาหกรรมทหาร
 
 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม
2.นายธงชัย อุพันวัน ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
3.นายสันติ พรหมศร รองประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
4.นายสมควร จันทร์แดง ประธานคลัสเตอรต์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
5.นางสาวเสาวคนธ์ ภุมมาลี รองประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 
 
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ณ อาคารกองบัญชาการ กรมการอุตสาหกรรม
สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานจะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบต่อไปเร็วๆนี้ค่ะ
 
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 
 
Visitors: 203,799