รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

คณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำวาระปี 2563-2565

 รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

1.คุณ​ เกียรติศักดิ์​ จิระขจรวงศ์
2.คุณ รุ่งรัตน์​ ศิริรัตนาพานิชย์
3.คุณ​ ธงชัย​ อุพันวัน
4.คุณ​ พัฒนศักดิ์​ แสนสมรส
5.คุณ​ ชาญชัย​ ตั้งธรรมพูนผล
6.คุณ​ สมโภชน์​ โมกมี
7.คุณ​ สมควร​ จันทร์แดง
8.คุณ​ วรรษมน​ ชยาภัม
9.คุณ​ วีระชัย​ ตรีพรเจริญ
10.คุณ​ ลัดดาวัลย์​ ชดช้อย
11.คุณ​ สมภพ​ เกลียวสัมพันธ์
12.คุณ​ สราวุฒิ​ รุธิระวุฒิ
13.คุณ​ สุภาวดี​ ผิวทอง
14​คุณ​ สิรามน​ ศรีเขียว
15.คุณ​ ศรายุธ​ ชูพรรคเจริญ
16.คุณ​ วรากร​ กติกาวงศ์

โดยกรรมการทั้ง​ 16​ ท่านได้ร่วมกันออกเสียงโหวตให้​

คุณ​ เกียรติศักดิ์​ จิระขจรวงศ์​ เป็น​ นายกสมาคมฯ

คุณ​ สมโภชน์​ โมกมี เป็น​ เลขาธิการสมาคมฯ​ และ

คุณ​ รุ่งรัตน์​ ศิริรัตนาพานิชย์​ เป็น​ เหรัญญิกสมาคมฯ

Visitors: 172,763