Thai Subcon เข้าร่วมประชุมสัมมนา RATF Defence Industrial Cooperation Conference 2020

กองทัพอากาศจัดประชุมสัมมนา RATF “Defence Industrial Cooperation Conference 2020” เพื่อร่วมระดมความคิดและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
 
 
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ทางกองทัพอากาศให้เกียรติสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยเข้าร่วมประชุมในงาน RTAF Defence Industrial Cooperation Conference 2020
 
เพื่อฟังการบรรยาย ช่วงเช้า ในหัวข้อ
-การบรรยายเชิงนโยบาย New S-Curve 11 เรื่อง "EEC และการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
-การบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย"
-การบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนภาคธุรกิจเรื่อง"กลไกการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย"
 
 
และ เข้าฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติในช่วงบ่าย หัวข้อ
-P&D Scheme in Thai Defence Industry
-RTAF Aircraft and Space Technology Roadmap
 
 โดยทาง สมาคมฯ มี นาย เกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมฯ นาย ธงชัย อุพันวัน ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นาย สมควร จันทร์แดง ประคลัสเตอร์การบินและโลจิสติกส์ พร้อม คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 
เพื่อให้สามารถสร้างความร่วมมือที่ไร้รอยต่อในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ให้ขับเคลื่อนเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายลำดับที่ 11
(New S-Curve 11) ให้บรรลุผลสำเร็จโดยปัญญาชนคนไทยได้
 
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 
Visitors: 203,799