คลัสเตอร์ระบบราง ประชุมสมาชิกคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง เพื่อแตกข้อมูล Parts lists

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม BSC ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท)
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง จัดการประชุมสมาชิกคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง เพื่อแตกข้อมูล Parts lists รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า Bogie Container Flat Wagon (BCF.) เพื่อเตรียมนำเสนอรับงานผลิตชิ้นส่วนจาก บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด 
 
 
โดยนาย เกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้ให้เกียรติเปิดการประชุมในครั้งนี้
 
 
ซึ่งนาย วีระชัย ตรีพรเจริญ ประธานคลัสเตอร์ระะบบราง ได้นำ Drawing ชิ้นส่วนต่างๆ มาให้กับสมาชิกคลัสเตอร์ ได้รวมกลุ่ม เพื่อนำเสนอบริษัทร่วมผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมระบบราง 
 
 
 
สมาชิกไทยซับคอนท่านใด สนใจร่วมทีม TSC Rail ways system cluster ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมได้ที่
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , Add Friend
Visitors: 203,799