คลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง Thai Subcon เข้าร่วมประชุม คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม

เช้าวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.)ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subon) นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมฯนายวีระชัย ตรีพรเจริญ ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง สมาคมฯ  นายพีระ กิตติวรรธนกุล กรรมการบริหารคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง ในคณะกรรมาธิการ การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เชิญ Thai Subconเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ

 

เพื่อเป็นกระบอกเสียงของผู้ประกอบการ ให้คณะอนุกรรมาธิการไรับทราบข้อมูลศักยภาพ และความพร้อมของผู้ผลิตไทย ที่จะสามารถเป็น Supply Chainที่เข้มแข็ง รองรับโครงการเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบการเดินรถของรัฐบาลไทยได้
 
 
ซึ่ง Thai Subcon ได้นำเสนอศักยภาพของสมาชิกคลัสเตอร์และให้คำมั่นว่า บริษัทคนไทยมีความพร้อม ความต้องที่จะขยายโอกาสการผลิต
ในตลาดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจเป็นอย่างมากโดยหากมีการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทยแล้วก็จะเป็นใบเบิกทาง เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ได้อ้างอิงมาตรฐานทำงานตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถทำได้อยู่แล้ว และรับงานในอุตสาหกรรมระบบรางได้
 
 
และงานในอุตสาหกรรมระบบรางนี้ รัฐบาลต้องช่วยผลักดันอย่างจริงจังในระยะแรกต้องยอมซื้้อของที่แพงกว่านำเข้า จากคนไทยทำ เพื่อให้เกิด Supply Chain ในไทยเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดต่อไป หากรัฐยังนำเข้าถึงแม้จะซื้อได้ถูกกว่า แต่เงินจะออกนอกประเทศ
แต่หากซื้อคนไทย ถึงจะแพงกว่า แต่เงินก็จะหมุนเวียนหลายต่อหลายรอบอยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
 
 
ซึ่งทางคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้รับทราบข้อมูลจากมุมมองของผู้ประกอบการตัวจริงผ่าน Thai Subcon
และทางคณะฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างจริงจังที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันอุตสาหกรรมระบบรางนี้ ให้เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็ว
 
 
วันนี้สมาคมไทยซับคอน ต้องขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้โอกาสสมาคมฯ ได้มีเวที เป็นกระบอกเสียงให้กับบริษัทสมาชิกที่มีความตั้งใจอยากจะเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมระบบรางได้เห็นความหวัง ที่ใกล้จะเป็นจริง มากยิ่งขึ้น
 
 
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , Add Friend
Visitors: 203,800