Thai Subcon พบ บริษัท โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จํากัด

 
เช้าวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ไทยซับคอน)​ นายเกียรติศักดิ์ จิรขจรวงศ์ นายกสมาคมไทยซับคอน และนายวีระชัย ตรีพรเจริญ ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง ได้เข้าประชุมร่วมกับบริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด โดยได้ประชุมร่วมกับนายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานบริษัท และทีมงาน
 
เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานทำ รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า Bogie Container Flat Wagon (BCF.)  จาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งทางบริษัท โชคนำชัย  ฯ ได้มอบ Drawing ไว้ให้กับสมาคมฯ โดย บริษัท โชคนำชัย มีโปรเจคทำ ตู้อันนี้ จำนวน 965 ตู้ เสนอ รฟท อยู่ หากได้งานก็จะเป็น โอกาสให้สมาชิก ได้เข้าสู่การเป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมระบบราง
 
 
เพื่อจะได้กระจายงานให้สมาชิกในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง โดยกลุ่มบริษัทโชคนำชัยฯ มีความมุ่งหวังที่จะให้คนไทย ได้ร่วมกันทำรถไฟไทย ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ให้คนไทยได้ทำ และมีเทคโนโลยีการผลิตเป็นของคนไทยเอง
 
 
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , Add Friend
Visitors: 203,799