Thai Subcon เข้าร่วมประชุมสมัชชา BCG โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณชาญชัย ตั้งธรรมพูนผล ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
ในวัน พุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563
ศูนย์การประชุมอิมเเพค เมืองทองธานี
 
ประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย สวทช. เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
 
เพื่อการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือเเพทย์ในประเทศ จะมีการส่งเสริมในการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อลดการนำเข้าและส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เทียบเท่าระดับสากลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถลดความเลื่อมล้ำผู้สูงอายุ/ผู้พิการทำให้เพิ่มความมั่นคงทางสุขภาพให้ประชากรไทย
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef
Visitors: 164,461