Thai Subcon เข้าพบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะผู้บริหารสมาคมไทยซับคอน ขอเข้าพบกับผู้บริหาร BOI เพื่อขอปรึกษา ขอคำแนะนำ จาก BOI ว่าจะมีนโยบายใด

ช่วยผู้ประกอบการจากวิกฤต covid -​19 นี้ได้บ้างค่ะ

โดยท่านที่ปรึกษาการลงทุน นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ผอ.กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี
และ ผอ.กองบริหารการลงทุน1 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้เพื่อชี้ช่องทาง แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาคม

 

หลังจากการประชุมวันนี้ คณะผู้บริหาร จะกลั่นกรองข้อมูล และทำหนังสือยื่นถึงท่านเลขาธิการ BOI.ต่อไปค่ะ

 

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมสมาคมจะรีบส่งข่าวให้สมาชิกได้รับทราบทันทีค่ะติดตามข่าวสารของสมาคมไทยซับคอนได้ที่

https://bit.ly/2Sp9V4p

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน

Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/

Tel : 02-713-6540-1

ID Line : @thaisubcon

Visitors: 164,461