ไทยซับคอนมอบกล่องอะคริลิค ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Thai Subcon CSR Fight Covid-19
 
วันนี้คุณเกียรติศักดิ์ จิระจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)
ร่วมกับคุณ อภิชา อริยอมรชัย ผู้บริหาร APA Engineering and Development Co., Ltd.
ได้มอบกล่องอะคริลิคสำหรับใช้ป้องกันละอองน้ำลายเวลาตรวจคัดกรองคนไข้ ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 20 กล่อง 
 
 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้แทนรับมอบและช่วยส่งต่อให้กับทางโรงพยาบาล
 
ต้องขอขอบพระคุณบริษัท APA Engineering and Development Co., Ltd. ที่บริจาคแผ่นอะคริลิคให้กับโครงการฯ
และขอขอบพระคุณกลุ่มบริษัท O.E.I Group ในการออกแบบ และผลิตกล่องอะคริลิค จำนวนทั้งสิ้น 63 กล่อง ‼️‼️‼️
 
สมาคมไทยซับคอน และบริษัทสมาชิก
ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และคนไทยทุกท่าน
ผ่านพ้นวิกฤต Covid-19 ไปได้
ขอให้ทุกท่าน แข็งแรง ปลอดภัย
 
 

 

 
Visitors: 164,459