พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับชุดปลอดเชื้อให้บุคลากรทางการแพทย์ (PAPR)

ช่วงบ่ายของวันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2563

ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 

ได้มีพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับชุดปลอดเชื้อให้บุคลากรทางการแพทย์ (PAPR)
โดยบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ ส่งมอบ บริจาคพัดลมดูด จำนวน 10,500 ตัว ให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
จากนั้นท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ได้ส่งมอบต่อให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ก็ได้ส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมการรับช่วงการผลิตไทย (ไทยซับคอน) ไปใช้ในโครงการ PAPRs เพื่อผลิตและส่งมอบ PAPR ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดไวรัส Covid-19 ต่อไปค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งคุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และผู้บุกเบิกร่วมก่อตั้งโครงการ Thai Subcon CSR FIGHT Covid-19 ได้เป็นผู้แทนสมาคมไทยซับคอนในการรับมอบของบริจาคเพื่อโครงการ PAPRs ในครั้งนี้ค่ะ

 
Visitors: 164,461