แถลงข่าว โครงการ Powered Air Purifying Respirator (PAPRs)

ช่วงเช้าของวันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2563

ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ได้มีการจัดงานแถลงข่าว ความร่วมมือในการทำ โครงการ PAPRsระหว่างคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ในการพัฒนาและผลิตหน้ากากชนิดกรองอากาศ หรือ Powered Air Purifying Respirator (PAPRs) เพื่อบริจาคส่งต่อให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ ต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ต่อไปให้สำเร็จ

โดยวันนี้ คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และผู้บุกเบิกร่วมก่อตั้งโครงการ Thai Subcon CSR FIGHT Covid-19 ได้เป็นผู้แทนสมาคมไทยซับคอน เข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ที่มีจิตอาสา เสียสละ ช่วยกันคิด พัฒนา ผลิต และบริจาคปัจจัยต่างๆ ทำให้โครงการ PAPRs สามารถสำเร็จและบรรลุผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว

และสมาคมไทยซับคอน ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน ที่เสียสละ ร่วมด้วยช่วยกัน ไม่ว่าจะบริจาคเงิน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้สมาคมได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลน หรือจะช่วยในเรื่องของการคิดออกแบบ รวมถึงการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ได้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงวิกฤต Covid-19 นี้ค่ะ

Visitors: 164,289