ขอเชิญสมาชิกร่วมบริจาคอุปกรณ์หรือเงินสมทบทุน

นอกจากทางสมาคมไทยซับคอนมีการบริจาค Ethyl acohol  ให้กับ โรงพยาบาล/หน่วยงาน ต่างๆเพื่อช่วยเหลือในวิกฤตของเชื้อ Covid-19

ยังมีสมาชิกของสมาคมไทยซับคอนที่มีการยื่นมือมาช่วยในส่วนของเงินบริจาคหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือปัญหาเหล่านี้

ทางสมาคมไทยซับคอนขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านเป็นอย่างมากที่เข้ามาช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจกัน

เราจะฝ่าวิกฤตที่เลวร้ายนี้ไปด้วยกัน "THAI SUBCON CSR FOR FIGHT COVID19"

 

 

 

Thai Subcon CSR For FIGHT Covid-19
ขอเชิญสมาชิกร่วมบริจาคอุปกรณ์หรือเงินสมทบทุน และสิ่งอำนวยพร้อมใช้ทางการแพทย์
ได้แก่ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุด PPE ถุงมือ,น้ำยาฆ่าเชื้อโรค, Thermometer ฯลฯ
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่มีความจำเป็น ต้องการใช้เร่งด่วน!!!
เพื่อส่งต่อให้ทางโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยรับมือสถานการณ์ Covid-19 

ปัจจุบันวันนี้มีโรงพยาบาลขอรับบริจาคของมากกว่า 200 รพ. ทั่วประเทศ

ลงทะเบียน เพื่อติดต่อบริจาคได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/1VaIH2fgMjn1AaD-jq5G16mDqrhE9IoV0q0aHLMb6h1U/edit

หรือสมทบทุนบริจาคได้ที่  บัญชีธนาคาร สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ไทยซับคอน)

ธนาคารกรุงเทพ

 

เลขที่บัญชี 117-468575-8

 

บัญชีชื่อ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

 

สาขาบัญชี กล้วยน้ำไท

 

เพื่อสมาคมจะได้นำเงินบริจาคดังกล่าว ไปเป็นเงินสมทบ
การผลิตแอลกอฮอล์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ต่อไป

ช่องทางการติดต่อ
สมาคมไทยซับคอน
โทร 02-7136540-1
อีเมล์: info.thaisubcon@gmail.com

Visitors: 159,436