ขอเชิญสมาชิกร่วมบริจาคอุปกรณ์หรือเงินสมทบทุน

นอกจากทางสมาคมไทยซับคอนมีการบริจาค Ethyl acohol 95% ให้กับ โรงพยาบาล/หน่วยงาน ต่างๆเพื่อช่วยเหลือในวิกฤตของเชื้อ Covid-19

ยังมีสมาชิกของสมาคมไทยซับคอนที่มีการยื่นมือมาช่วยในส่วนของเงินบริจาคหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือปัญหาเหล่านี้

ทางสมาคมไทยซับคอนขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านเป็นอย่างมากที่เข้ามาช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจกัน

เราจะฝ่าวิกฤตที่เลวร้ายนี้ไปด้วยกัน "THAI SUBCON CSR FOR FIGHT COVID19"

 

 

 

Thai Subcon CSR For FIGHT Covid-19
ขอเชิญสมาชิกร่วมบริจาคอุปกรณ์หรือเงินสมทบทุน และสิ่งอำนวยพร้อมใช้ทางการแพทย์
ได้แก่ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุด PPE
ถุงมือ,น้ำยาฆ่าเชื้อโรค, Thermometer ฯลฯ
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ
ที่มีความจำเป็น
ต้องการใช้เร่งด่วน!!!
เพื่อส่งต่อให้ทางโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วย
รับมือสถานการณ์ Covid-19 ปัจจุบันวันนี้มีโรงพยาบาลขอรับบริจาคของมากกว่า 200 รพ. ทั่วประเทศ

ลงทะเบียน เพื่อติดต่อบริจาคได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/1VaIH2fgMjn1AaD-jq5G16mDqrhE9IoV0q0aHLMb6h1U/edit

หรือสมทบทุนบริจาคได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 427-014102-0
บัญชีชื่อ น.ส.รุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพาณิชย์
(เหรัญญิกสมาคมฯ)

เพื่อสมาคมจะได้นำเงินบริจาคดังกล่าว ไปเป็นเงินสมทบ
การผลิตแอลกอฮอล์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ
ต่อไป

ช่องทางการติดต่อ
สมาคมไทยซับคอน
โทร 02-7136540-1
อีเมล์:
info.thaisubcon@gmail.com

Visitors: 49,141