สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม6 ห้องประชุม โซนเอ ชั้น 6

เวลา 09.00 น.

คุณ เกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ ( นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย) ได้เข้าร่วม วันคล้ายวันสถาปนา กรมอุตสาหกรรม ครบรอบ 78ปี เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "คนดี ศรี กสอ." ประจำปี 2562

 

Visitors: 164,461