งานทำบุญประจำปี 2563 ครั้งที่ 17 สมาคมไทยซับคอน

งานทำบุญที่ทางสมาคมฯได้เรียนเชิญคณะผู้บริหาร,กรรมการ และ ผู้ประกอบการ ร่วมกันไหว้สิ่งศักสิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและสมาคมไทยซับคอน

 

 

Visitors: 164,447