กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญผู้คณะบริหารสมาคมไทยซับคอนนำโดยท่านนายกสมาคม นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ ประชุมร่วมกับบริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
เวลา 13.30 -14.50 น. ณ ห้องประชุม 302 กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญผู้คณะบริหารสมาคมไทยซับคอนนำโดยท่านนายกสมาคม นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ ประชุมร่วมกับบริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศทดแทนการนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆ จากต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีการนำเข้ามากกว่า 90% เนื่องจากบริษัท ยังสั่งซื้อในจำนวนที่ไม่มาก การนำเข้าแม้จะเสียภาษี 50-60% ก็ยังคงถูกกว่าการสั่งซื้อในไทย ปัจจุบันบริษัทมีการผลิตและขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประมาณ ปีละ 200 คัน

แต่หากมองในระยะยาว ถึงตลาดในอนาคตที่มีแนวโน้มจะสามารถผลิตและขายเพิ่มในไทยได้ บริษัท ต้าถุง ก็อยากจะใช้ชิ้นส่วนของคนไทย เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนา โดยทางบริษัทยินดีที่จะบอม part lists ให้กับกลุ่มสมาชิกของสมาคมได้นำเสนอรับงาน โดยชิ้นส่วนหลักที่อยากจะหาได้แก่
1) มอเตอร์
2) แบตเตอรรี่
3) ECU

ซึ่งข้อมูลรายละเอียด parts ต่างๆ หากสมาคมได้รับ ก็จะนำมากระจายให้สมาชิกได้รับทราบต่อไปค่ะ

Visitors: 164,458