สมาคมไทยซับคอนได้ประชุมรวมกับ ม.มหิดล และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ที่คณะเทคนิคทางการแพทย์ ม.มหิดล

สมาคมไทยซับคอนได้ประชุมรวมกับ ม.มหิดล และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เรื่อง การหาผู้ผลิตให้กับ Pilot Project ต่างๆ ทางการแพทย์
ของมหาวิทยาลัย

ซึ่งบาง Project ก็ได้มีการผลิตออกมาใช้และจำหน่ายแล้ว แต่ผลิตได้ในจำนวนไม่มาก

ตัวอย่างสินค้ามี่ทางมหิดล กำลังมองหาผู้ผลิต เพื่อทดแทนการสั่งซื้อจากต่างประเทศ

Visitors: 164,459