การประชุม การจัดงานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง TAPA 2020

ภาพบรรยากาศ
การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย
การจัดงานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง TAPA 2020
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เพื่อแจ้งเรื่องความคืบหน้าทางด้านจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆในงาน
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2-5เมษายน 2563

ร่วมจัดโดยสมาคม TAPMA, TAPAA, WASA, THAI SUBCON
ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงพาณิชย์

Visitors: 164,456