สมาคมไทยซับคอนได้เข้าพบเพื่อประชุมร่วมกับ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 29 มกราคม 2563
สมาคมไทยซับคอนได้เข้าพบเพื่อประชุมร่วมกับ
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อหารือเกี่ยวกับโปรเจคในการทำ หุ่นยนต์ปักสกรู
และหุ่นยนต์ตัดกระดูกสันหลัง ( Assistive Cobot)

ซึ่งวันนี้คุณเกียรติศักดิ์ และคุณสมภพ ในนามตัวแทนของสมาคมไทยซับคอน
วันนี้ก็ได้เข้าไปรับโจทย์มาจากทีมอาจารย์หมอและนักวิจัยของศูนย์ฯ
เพื่อจะมาตีโจทย์และตั้งทีมสมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของศูนย์
เพื่อมาช่วยกันวิจัย พัฒนา และร่วมกันสร้างหุ่นยนต์ ดังกล่าวต่อไปค่ะ

หากมีความคืบหน้าอย่างไร
สมาคมจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านคณะกรรมการทราบอีกครั้งนะคะ

Visitors: 109,320