สมาคมไทยซับคอนได้เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วันที่ 29 มกราคม 2563

 

ทางสมาคมไทยซับคอนได้เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2563

 

ณ​ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 

ท่าน รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ 

(ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรมและเครือข่าย)

 

ทั้งนี้ทางสมาคมขอให้ ท่าน รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ 

ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า การงานมั่นคง พบแต่ความสุขในปีใหม่นี้เช่นกันค่ะ

Visitors: 164,444