เข้าร่วมการประชุมที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม | ศวพท.วท.กห.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 10:00น.

สมาคมไทยซับคอนนำโดย คุณ เกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์(นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย)
คุณ ธงชัย อุพันวัน(ประธานคลัสเตอร์ป้องกันประเทศ)

เข้าร่วมการประชุมที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม | ศวพท.วท.กห. โดยมี พล.ต.ประพล บุญมากุล(ผอ.ศวพท.วท.กห)เป็นประธานในการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงในเรื่องของประวัติความเป็นมา,ภารกิจ รวมถึง ผลงานของ ศวพท.วท.กห ให้ทางสมาคมไทยซับคอนได้รับทราบเป็นข้อมูลและทางสมาคมไทยซับคอนเองก็ได้แนะนำสมาคมฯให้กับนายทหารทุกๆท่านได้รับรู้ถึงแนวความคิดของสมาคมฯเช่นกัน

โดยทางสมาคมไทยซับคอนยังร่วมปรึกษาหารือกับท่าน พล.ต.ประพล บุญมากุล ในเรื่องของการนำชิ้นส่วนผู้ผลิตของสมาชิกสมาคมฯว่ามีหนทางใดบ้างที่จะนำชิ้นส่วนเหล่านี้มาร่วมกับกองทัพได้

อีกทั้งทาง ศวพท.วท.กห ได้พาเยี่ยมชมศูนย์วิจัย อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนให้สมาคมไทยซับคอนได้เห็น

 

ทั้งนี้ทางสมาคมไทยซับคอนได้เชิญชวนให้นายทหารทุกๆท่านเข้าร่วมงาน Subcon Thailand 2020 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของชิ้นส่วนภายในงานรวมถึงชิ้นส่วนของสมาชิกสมาคมไทยซับคอนอีกด้วย

ไทยซับคอนยังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากที่สุด สามารถติดตามข่าวสารสมาคมได้ที่ช่องทางต่างนะครับ

Visitors: 203,802