สมาคมไทยซับคอนได้เข้าพบสวัสดีปีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)

วันที่ 16 มกราคม 2563

ทางสมาคมไทยซับคอนได้เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2563

 

ท่าน ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ (เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)

 

ท่าน เศกสรรค์ เรืองโวหาร (รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)

 

ท่าน ชนินทร์ ขาวจันทร์ (ผอ.กองสารสนเทศ)

และวันนี้เป็นโอกาสดีอย่างยิ่ง ที่สมาคมได้พบแต่ละท่าน เพื่อหารือ ทิศทางนโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการของ BOI ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคผลิตต่อไป

สมาคมไทยซับคอนได้นำผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ที่ผลิตต่อยอดจากอุตสาหกรรมหลัก มามอบเป็นของที่ระลึกให้ท่านได้รู้จักสมาชิกมากขึ้น

 

ทั้งนี้ทางสมาคมขอให้ ทุกท่าน
ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า การงานมั่นคง พบแต่ความสุขในปีใหม่นี้เช่นกันค่ะ

Visitors: 164,458